top of page
pexels-wojtek-pacześ-19443291_edited.jpg

KRAV & REGLER

KRAV OCH REGLER

Pristagarna måste för att erhålla stipendiet från Årets Äventyr AB (ÅÄAB) garantera och leverera följande:

Allmänt:
Att erhålla priset ”Årets Äventyr” ställer naturligtvis en hel del krav och förväntningar på pristagarna. Pristagarna måste kunna närvara på prisutdelningen. De skall också närvara på följande års prisutdelning, för att på plats presentera sitt genomförda äventyr för allmänheten. Pristagarna skall även närvara på banketten efter prisutdelningen. Vinnarna skall också i eventuella publika sammanhang nämna utmärkelsen och sitt äventyr.

Årets Äventyr AB kommer under året att behöva hjälp med intervjuer och viss närvaro på kommande ceremonier. Pristagarna får under inga som helst omständigheter uttala sig för Årets Äventyrare eller blanda ihop Årets äventyrare och Årets Äventyr. Stipendiaten/vinnaren skall närvara vid minst ett tillfälle och distribuera ett filmmaterial som är visningsbart till ÅÄ-siten/yputube och vald filmfestival under innevarande år. Vinnarna skall också närvara på kommande Vildmarksmässa eller prisutdelning (i tex mässmontern de dagar som behövs och bestäms innan).

Betalning:
Stipendiet som delas ut till en eller flera på upp till 50.000 kr kommer att betalas ut i sin helhet under innevarande år. Om äventyret ej är genomfört eller material ej levererats inom den tidsperiod som ligger till grund för stipendieansökan och dess tidplan fryser pengarna inne. Stipendiaterna är fullt återbetalningsskyldiga om äventyret ej sätts igång enligt stipendieansökan. Den bedömningen görs av ÅÄAB. Om stipendiaten ej lyckas med äventyret, force majeure inträffar, stipendiaterna skadar sig eller ger upp under äventyret, då skall 25% betalas tillbaks. Även här är det ÅÄAB som bedömer hur, när och om detta skett.

Halva (50%) stipendiet betalas ut direkt (inom en månad) efter prisutdelningen. Ytterligare 25% betalas ut innan äventyret sätter igång. ÅÄAB betalar ut dessa 25% när tex biljetter eller liknande kan visas upp. De resterande 25% betalas ut när äventyret är klart och allt text-, bild- och filmmaterial är levererat till ÅÄAB och detta är godkänt. Eventuell vinstskatt betalas av stipendiaten, jurymedlemmar eller dess anhöriga kan ej motta stipendiet.

Säkerhet:
Mottagarna av stipendiet ÅÄ har en skyldighet att i alla situationer värna om sin egen och alla medmänniskors säkerhet under äventyret. Stipendiaterna åtar sig också att värna om miljö och den natur som äventyret genomförs i. Miljö och säkerhet är två grundpelare för ÅÄAB och ÅÄ, därför är det viktigt att stipendiater beaktar detta under sin tid som pristagare.

Rättigheter:
ÅÄAB har 1:a publiceringsrätt till allt material såsom, text, bilder och all typ av rörligt, eller mobilt media som visar ÅÄ. Inga egna hemsidor eller bloggar får användas eller spridas på något sätt, utan det är genom ÅÄAB som allt material först skall distribueras, om ej annat är överenskommet. ÅÄAB har rätt att distribuera och använda allt material i relevanta sammanhang under överskådlig tid och i fritt antal länder och typer av medier.

Foto:
Stipendiaterna åtar sig att leverera minst 50 st olika bilder i högupplöst digital kvalitét efter genomfört äventyr. Bildmaterialet skall beskriva äventyret på ett adekvat sätt. Bildmaterialet bör omfatta följande: individ/gruppbilder, planering, packning och resa, action och äventyr, miljöerna och boendet.

Film:
Stipendiaterna åtar sig att leverera minst 10 minuter färdig klippt film, ej bara rörliga bilder. Filmen och övrigt materialet skall beskriva äventyret på ett adekvat sätt. Filmmaterialet bör omfatta följande: intervjuer om förväntningar och förhoppningar samt material som visar själva äventyret. Materialet skall även innefatta intervjuer om tex resa, action, äventyr, möten och miljöer samt en kort summering efter avslutat äventyr. ÅÄAB har även rätt att titta igenom samtligt bildmaterial för att kunna göra ev. kompletteringar och redigering innan materialet blir publikt.

Text:
Stipendiaterna åtar sig att leverera ca 10.000 st tecken i färdigarbetad text som beskriver äventyret på ett adekvat sätt. Publiceringsklar kvalité.

Synlighet:
Stipendiaterna har skyldighet att använda och applicera Årets Äventyrs loggan på de jackor, tröjor och ryggsäckar som används under äventyret. Material visas upp och godkänns innan genomförande och levereras av ÅÄAB.


Vid eventuella frågor kontakta juryns ordförande - Fredrik Erixon (0708-930355)

bottom of page