top of page
Hiker on Edge

ÅRETS

ÄVENTYRARE

Prisets syfte

Syftet med att dela ut pris till Årets manliga och kvinnliga Äventyrare är att lyfta fram och tydliggöra äventyret som ett fenomen samt lusten och drivkraften att satsa och genomföra.

Kriterier

Inget krav på att personen vunnit någon typ av tävling.

Prestationen skall ha skett i naturen, var som helst i världen.

Prestationen skall vara gjord inom ett år bakåt i tiden från pris utdelningsdatumet).

Personerna skall vara svenska medborgare.

Vinnarna behöver inte vara ”publika/kända”.

De måste godkänna att vi använder deras namn och bild i framtiden.

Vi utser en man och en kvinna per år.

Personerna måste kunna närvara på prisceremonin i samband med Vildmarksmässan i mitten av mars.

Varje år utses en man och en kvinna. Vinnarna behöver inte vara kända sen tidigare, priset består av äran och erkännandet av bedriften. Samtliga av dessa kriterier har uppfyllts av de tidigare vinnarna som tex. Fredrik Sträng, Natasha Illum Berg, Ola Skinnarmo, Vera Simonsson, Renata Chlumska, Rune Larsson och Annie Seel.

Vi gillar oxå denna def. av äventyr: Ett äventyr är en aktivitet som genomförs av en eller flera personer och som innebär olika typer av osäkerhet.Gemensamt för äventyr är också att de ger starka upplevelser i naturen och ställer krav på deltagarna.

bottom of page